Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2018-03-26 | Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat sju nya eller uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Det publicerade dokumentet innehåller uppdaterade frågor och svar som har fastställts av Esma mellan 2016 och 2018 för området investerarskydd.

I denna version har uppdateringar gjorts på avsnitten: Incitament (provisioner), Incitament (analys), informationskrav efter transaktion och övriga frågor.

Datum när ändringarna har gjorts framgår av dokumentet.

Läs mer

Laddar sidan