Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2018-05-25 | Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat nio nya eller uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Det publicerade dokumentet innehåller uppdaterade frågor och svar som har fastställts av Esma mellan 2016 och maj 2018 för området investerarskydd. I denna version har uppdateringar gjorts på avsnitten: Bästa orderutförande, kundkategorisering, investeringstjänster utförda av tredjelandsinstitut samt övriga frågor. Datum när ändringarna har gjorts framgår av dokumentet.

Läs mer

Laddar sidan