Förslag till ändrade regler om betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter som rör betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter.

Förslagen innebär bland annat att

  • registrerade betaltjänstleverantörer och betalningsinstitut behöver rapportera färre uppgifter till FI
  • det blir tydligare vilka penningtvättsinstruktioner som ska ges in vid en ansökan om att driva verksamhet
  • förmedlare av bostadskrediter ska lämna vissa uppgifter till FI vid förändringar av verksamheten inom EES.


Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2019.

Frågor om remissen besvaras av Love Wilén Örnulf på tfn 08-408 980 00 eller via mejl till love.wilenornulf@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16 april 2019. Ange diarienummer FI Dnr 18-19223.

Laddar sidan