Esma publicerar taxonomifiler för att underlätta implementeringen av Esef

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat taxonomifiler för XBRL som överensstämmer med alla relevanta tekniska och juridiska krav som finns i EU-kommissionens delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef).

Emittenter bör använda de taxonomifiler som Esma publicerat som utgångspunkt för att skapa egna taxonomier. Taxonomifilerna avser att underlätta tillgängligheten, analysen och jämförbarheten av de årliga finansiella rapporterna i Esef-formatet.

Laddar sidan