EU klargör rapportering och hantering av data vid en hård brexit

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett offentligt uttalande om den påverkan en brexit utan avtal får på Esmas databaser och it-system.

Uttalandet kompletterar tidigare publicerad information om hanteringen av brittisk data i Esmas databaser och utförandet av Mifid 2-beräkningar. Det som nu publiceras ger ytterligare information om hur Esma kommer att hantera sina datasystem under perioden efter en Brexit utan avtal den 29 mars 2019.

Uttalandet omfattar rapportering till och åtgärder inom följande system:

  • Referensdata för finansiella instrument (FIRDS)
  • Transparensdata för finansiella instrument (FITRS)
  • Volymtak (DVCAP)
  • Transaktionsrapportering
  • Esmas register och data


Uttalandet innehåller också Esmas fortsatta kommunikationsplan för externa intressenter.

Laddar sidan