FI kommenterar den senaste händelseutvecklingen i Swedbank

2019-04-01 | Nyheter Penningtvätt Bank

De senaste veckorna har media rapporterat om potentiellt stora problem med penningtvätt främst i Swedbanks estniska verksamhet. Det har fått bankens aktiekurs att falla och påverkat bankens förtroende negativt.

– FI följer utvecklingen i Swedbank noga och har haft täta kontakter med banken med anledning av den uppkomna situationen. FI:s bedömning är att det inte finns skäl till oro för bankens finansiella ställning, och därmed inte heller för den finansiella stabiliteten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI meddelade den 21 februari att myndigheten kommer att genomföra en gemensam undersökning tillsammans med de tre baltiska tillsynsmyndigheterna (Estniska och Lettiska tillsynmyndigheterna och Litauens centralbank) för att klargöra vad som hänt och bedöma om Swedbank brustit i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket. FI har efter förberedande arbete nu formellt inlett denna undersökning. Det är en omfattande undersökning där FI tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna kommer att utreda ett antal olika frågeställningar.

Undersökningen syftar till att bedöma regelefterlevnad och riskhantering för närvarande, de senaste åren, samt före 2016. De tre baltiska myndigheterna kommer att bedöma regelefterlevnad i respektive dotterbank, medan FI kommer främst att bedöma Swedbanks (moderbankens) hantering och kontroll av penningtvättsriskerna i sina baltiska verksamheter.

FI räknar med att undersökningen är genomförd i oktober. FI kommer sedan att avgöra om ärendet ska gå vidare till en sanktion. Ett eventuellt beslut om sanktion bör FI kunna ta före årsskiftet.

Laddar sidan