FI:s prospektinformation anpassad till nya regler

2019-07-05 | Prospekt Nyheter Marknad

FI har anpassat informationen om reglerna för prospekt som gäller från och med den 21 juli.

Den nya informationen finns på samma plats på webbplatsen som tidigare. Det har bland annat tillkommit information om nya prospekttyper och en samlad information om de regler som gäller för prospekt. Det finns nya avprickningslistor för det nya prospektregelverket. Avprickningslistorna motsvarar innehållet i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Avprickningslistorna ska användas vid ansökan om godkännande av prospekt.

FI har också skapat en ny prospektwebb för emittenternas hantering av prospekt.

Läs mer

Laddar sidan