Förslag till ändringar i regler om betaltjänster

FI remitterade den 19 mars 2019 förslag till ändringar i föreskrifter om betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter. FI kompletterar remissen med ytterligare ett förslag till ändringar i FI:s föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Förslaget innebär att det i föreskrifterna anges vilken information om rutiner för byte av betalkonto som en betaltjänstleverantör måste lämna till sina kunder, och hur informationen ska lämnas. Förslaget har sin grund i att regeringen har föreslagit vissa förtydliganden i lagen (2010:751) om betaltjänster med anledning av att kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i betalkontodirektivet fullt ut genomförts i svensk rätt.

De nu remitterade ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Frågor om remissen besvaras av Love Wilén Örnulf på tfn 08-408 980 00 eller via mejl love.wilenornulf@fi.se.

Skriftliga synpunkter på det nu remitterade förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 93 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 23 april 2019.

Finansinspektionen bjuder även in till ett särskilt remissmöte den 23 april 2019 kl. 14.00 – 15.00 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på tilläggsremissen. Anmälan till remissmöte ska göras till love.wilenornulf@fi.se senast den 18 april 2019.

Läs mer 

Laddar sidan