Uppdaterade frågor och svar om förvaringsinstitut

2019-07-02 | Fond Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har uppdaterat sina frågor och svar om tillämpningar av UCITS-direktivet och AIF-förvaltardirektivet.

Den 4 juni uppdaterade Esma två dokument med frågor och svar om tillämpningar av UCITS-direktivet och AIF-förvaltardirektivet. Det finns ett flertal nya frågor och svar som rör frågor om verksamhet via filial, vem som har tillsyn över förvaringsinstitut när verksamheten bedrivs via filial samt delegering av uppgifter.

Läs mer

Laddar sidan