Uppdaterade frågor och svar om investerarskydd

2019-03-29 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir har uppdaterats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Det publicerade dokumentet innehåller tolv nya eller uppdaterade frågor och svar som har fastställts av Esma mellan 2016 och mars 2019 för området investerarskydd. I denna version har uppdateringar gjorts på avsnitten:

  • bästa orderutförande,
  • lämplighets- och passandebedömningar,
  • information om kostnader och avgifter,
  • investeringstjänster utförda av tredjelandsinstitut,
  • övriga frågor och produktstyrningskrav.


Datum när ändringarna har gjorts framgår av dokumentet.

Laddar sidan