Anknutna försäkringsförmedlare får undantag från årets periodiska penningtvättsrapport

Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution är undantagna från att lämna in periodisk penningtvättsrapportering (rapport F880) för år 2019 – det vill säga under rapporteringsperioden 1 januari till och med 31 mars 2020.

Dessa verksamheter kommer dock att behöva lämna in periodisk penningtvättsrapportering under nästkommande år, det vill säga under rapporteringsperioden 1 januari – 31 mars 2021.
Undantaget gäller endast för de verksamheter vars rapporteringsskyldighet är en följd av ovan nämnda tillstånd.

För mer information om vilken verksamhet som omfattas se: Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person.

Vid eventuella frågor, kontakta periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Laddar sidan