Årets insamling av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade framflyttad

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har beslutat att flytta fram sista rapporteringsdag till den 30 september 2020.

FI kommer under augusti att skicka ut aviseringsbrev till berörda bolag med ytterligare information samt hänvisning till de mallar som ska fyllas i.

Svenska kreditinstitut och värdepappersbolag rapporterar årligen in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade till FI.

Uppgifterna samlas in av samtliga tillsynsmyndigheter i EU.

Laddar sidan