Brexit – nu inleds övergångsperiod för Storbritannien

Brexit blir ett faktum när Storbritannien lämnar EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet som börjar gälla från och med den 1 februari 2020 inträder då en övergångsperiod som sträcker sig till den 31 december 2020.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara del av EU:s inre marknad. Finansiella företag som hör hemma i Storbritannien kan därmed fortsätta att verka inom EU som före brexit, så länge övergångsperioden löper.

FI uppmanar fortsatt svenska företag att förbereda sig för en situation där Storbritannien blir ett tredje land i förhållande till EU.

Läs mer

Laddar sidan