Byte av IP-adress för Periodisk inrapportering via installerad applikation

Finansinspektionen vill informera om att det kommer att ske ett byte av extern IP-adress för systemet Periodisk inrapportering via installerad applikation.

Rapporterande bolag som lagt in den gamla IP-adressen i sin interna brandvägg bör ändra den.

Den nya IP-adressen är 194.14.76.134 och applikationen använder standard HTTPS-port 443. Bytet kommer att ske den 24 februari.

Laddar sidan