Esma-rapport om fonders motståndskraft

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en rapport som beskriver en analys som de nationella tillsynsmyndigheterna i EU tillsammans gjort av fonder med stora exponeringar mot företagsobligationer och fastigheter.

Rapporten identifierar fem områden som bör prioriteras framöver för att stärka fonders motståndskraft vid svåra förhållanden med försämrad marknadslikviditet och osäkerhet om värderingar.

Dessa fem områden handlar om

  1. tillsyn av att fondens investeringsstrategi, likviditetsprofil och inlösenpolicy är förenliga
  2. tillsyn av likviditetsriskbedömningar
  3. bättre och mer enhetlig rapportering av likviditetsprofil
  4. ökad tillgång till och användning av likviditetshanteringsverktyg (LMT)
  5. tillsyn av värderingsprocesser när det råder osäkerhet kring värderingar.
Laddar sidan