Euclid – obligatoriska mallar

Den rapportering som kreditinstitut och vissa värdepappersbolag lämnar till Finansinspektionen kommer från och med den 31 december 2020 att skickas vidare till Europeiska bankmyndigheten (EBA). Vilka mallar som är obligatoriska och vilka som inte är det styrs av olika regelverk.

FI publicerade den 17 september 2020 en nyhet som beskriver EBA:s arbete med Euclid-plattformen (European Centralised Infrastructure for Supervisory Data) Där informerade vi om att svenska bolag kommer att behöva göra anpassningar i de filer som de löpande skickar till FI. Anledningen till detta är att de tekniska krav som EBA ställer på XBRL-filerna i alla delar inte överensstämmer med de svenska kraven.

I syfte att förbereda arbetet kommer FI vid ett par tillfällen kommunicera vilka anpassningar som berörda bolag behöver göra och när dessa anpassningar ska vara på plats.

De EU-reglerade rapporteringsblanketterna baseras på tekniska standarder (ITS) eller riktlinjer. Som utgångspunkt ska samtliga mallar i blanketterna rapporteras. Från detta undantas mallar som inte är relevanta (om man till exempel inte har en viss verksamhet eller saknar vissa tillstånd), mallar som enligt ett gällande regelverk uttryckligen inte ska rapporteras eller där bolaget inte uppfyller regelverkens gränsvärden.

De mallar som därefter kvarstår är obligatoriska och ska enligt EBA:s EFR-regler rapporteras med en positiv "filing indikator" för att accepteras av EBA. Ett exempel på en obligatorisk mall är C 01.00, rapportering av kapitalbasen.

FI kommer i rapporteringen per referensdag 2020-09-30 granska att de obligatoriska mallarna är rapporterade och kontakta de bolag som inte uppfyller kraven.

För värdepappersbolag kommer uppgifter från den årliga ersättningsrapporteringen, från och med referensdag 2020-12-31, att skickas till EBA. Detta dock enbart för de värdepappersbolag som rapporterar uppgifter om ersättningar.

Laddar sidan