FI ändrar SFTP-uppkoppling för TRS 2

IP-adresserna för produktions- och testmiljön kommer att ändras för TRSII SFTP. Denna ändring sker den 24 februari.

Rapportörer/bolag kan redan nu ändra konfiguration till att använda DNS.

För produktionsmiljön innebär det en ändring från IP-adressen till sftp://trsii.fi.se.

För testmiljön innebär det en ändring från IP-adressen till sftp://trsiitest.fi.se.

De som behöver fortsätta använda en IP-adress behöver kontakta rapportering@fi.se för vidare information och ansvarar själva för att ändra sin konfiguration den 24 februari.

Laddar sidan