Försäkringsföretagens solvenssituation kvartal 1, 2020

FI har nu publicerat utfallen från Snabbspårsprocessen för kvartal 1 2020. Baserat på inrapporteringen för denna period är det inget företag som underskrider de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

Resultaten är en delmängd av utfallen från Snabbspårsprocessen som baseras på den kvantitativa inrapporteringen från svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket.

Läs mer

Laddar sidan