Ny rapport: varningssignaler om penningtvätt i handel med virtuella valutor

2020-09-15 | Nyheter Penningtvätt Bank

Den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en ny rapport som presenterar exempel på varningssignaler om penningtvätt eller finansiering av terrorism i handel med virtuella valutor.

Rapporten riktar sig till både verksamhetsutövare och myndigheter. Den presenterar ett antal varningssignaler som kan vara till hjälp för att kunna upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism i handel med virtuella valutor. Rapporten baseras på över  hundra fallstudier som FATF hämtat in.

Syftet med rapporten är att öka medvetenheten kring riskerna med virtuella valutor och att bidra till att misstänkta transaktioner rapporteras till respektive lands finansunderrättelseenhet. Finansunderrättelseenheten i Sverige utgörs av Finanspolisen, som är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa).

Laddar sidan