Tryggandegrunderna: Ränta och avkastningsskatt – antaganden för 2021

2020-10-13 | Nyheter Försäkring

FI publicerar härmed de antaganden om räntefot och avdrag för avkastningsskatt som ska gälla för 2021 enligt föreskrifter om försäkringstekniska grunder, de så kallade tryggandegrunderna (FFFS 2007:24).

Enligt föreskrifter om försäkringstekniska grunder, de så kallade tryggandegrunderna (FFFS 2007:24), ska FI publicera antaganden om räntefot och avdrag för avkastningsskatt på FI:s webbplats efter utgången av september varje år. I föreskrifterna framgår på vilket sätt som antagandena ska beräknas.

För räkenskapsår som avslutas efter den 1 januari 2021 ska följande antaganden gälla:

  • Räntefot för åtaganden som inte innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning: -0,1 procent.
  • Räntefot för åtaganden som innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning: – 1,4 procent.
  • Avdrag på ovanstående ränteantaganden vid skyldighet att betala avkastningsskatt: 0,0 procentenheter.

Angivna räntor är de högsta som får tillämpas. Lägre ränteantaganden är tillåtna.

Antagandena får tillämpas även för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2020.

Läs mer

Laddar sidan