Esma vill ha synpunkter på digitaliseringen av finansbranschen

2021-05-31 | Fintech Nyheter Marknad

Tekniska innovationer förändrar våra finansiella tjänster i en allt högre hastighet, och coronapandemin accelererar förändringstakten ytterligare. Förändringarna ger möjligheter till bättre finansiella tjänster för såväl konsumenter som företag men de ger samtidigt upphov till utmaningar, eftersom de kan tillföra nya risker eller förvärra befintliga risker.

För att öka förståelsen och insikterna kring den pågående digitaliseringen av finansbranschen önskar den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) därför att marknadsaktörerna ger sin syn på utvecklingen. Synpunkter kan lämnas fram till 1 augusti 2021.

Laddar sidan