FI granskar stora bankers transaktionsövervakning

2021-06-08 | Nyheter Penningtvätt Bank

Transaktioner med hög hastighet och betalningar till och från utlandet innebär särskilt hög risk för penningtvätt i banksystemet. Finansinspektionen har därför valt att granska hur Handelsbanken, Nordea Banks svenska filial och Länsförsäkringar Bank följer penningtvättsreglerna med särskilt fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Tjänster som gör det möjligt för privatpersoner och företag att föra över pengar i realtid har under senare år ökat i omfattning och är i dag ett uppskattat och vanligt förekommande betalningsalternativ. Att pengar kan överföras snabbt och enkelt är samtidigt attraktivt i kriminella upplägg. Samma sak gäller utlandsbetalningar.

För att tjänsterna inte ska utnyttjas i kriminella syften krävs att bankerna har effektiva system och processer på plats för att kunna upptäcka, förhindra och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. FI har därför inlett undersökningar av hur Handelsbanken, Nordea Banks svenska filial och Länsförsäkringar Bank arbetar för att hantera och motverka de risker som den här typen av tjänster innebär.

- Där risken för penningtvätt är som störst ska bankerna sätta in mest resurser. Att bankerna har bra system för att övervaka transaktioner är därför avgörande för deras förmåga att förhindra penningtvätt säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen.

Undersökningarna är ett resultat av FI:s riskidentifieringsarbete och det fördjupade operativa samarbetet som FI har inlett med Polismyndigheten för att bekämpa penningtvätt.