FI kommer att följa riktlinjer för övervakning av tröskelvärde för att etablera intermediärt moderföretag

2021-10-27 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att följa EBA:s riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU.

EBA publicerade riktlinjerna den 28 juli 2021 och de träder i kraft den 14 november 2021.

Sverige har i dagsläget inget kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag eller filial till någon grupp från tredjeland. FI:s svar till EBA innebär att vi kommer att tillämpa riktlinjerna när ett sådant dotterbolag eller filial till en tredjelandsgrupp etablerar sig i Sverige.

Bakgrund

I dessa riktlinjer fastställs hur tröskelvärdet för skyldigheten att etablera ett intermediärt moderföretag inom EU i enlighet med artikel 21b i direktiv 2013/36/EU bör beräknas och övervakas. Riktlinjerna omfattar även vissa förfarandemässiga aspekter av etableringen av intermediära moderföretag inom EU.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan