FI tillämpar riktlinjer om hävstångsrelaterade åtgärder

2021-09-22 | Regler Esma Nyheter Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser följa Esmas riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU.

: Den 23 juni 2021 publicerade Esma översättningar av Esmas riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU (ESMA34-32-701). Syftet med riktlinjerna är särskilt att säkerställa att behöriga myndigheter antar ett konsekvent tillvägagångssätt vid bedömning av huruvida villkoret för införande av hävstångsrelaterade åtgärder är uppfyllt.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan