FI tillämpar riktlinjer om utkontraktering till molntjänstleverantörer

2021-08-24 | Regler Esma Nyheter Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI följer Esmas riktlinjer om utkontraktering till molntjänstleverantörer.

Dessa riktlinjer syftar särskilt till att hjälpa företag och behöriga myndigheter att identifiera, hantera och övervaka de risker och utmaningar som uppstår i samband med uppdragsavtal om molntjänster: från beslut om att lägga ut molntjänster på entreprenad, val av molntjänstleverantör och övervakning av utkontrakterad verksamhet till utträdesstrategier.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan