Internationella valutafonden om Sveriges ekonomi

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat ett utlåtande där organisationen ger sin syn på den svenska ekonomin.

En delegation från IMF har avslutat sitt årliga besök i Sverige. Mötena har i år genomförts digitalt. I samband med att besöket avslutades publicerade IMF idag ett uttalande med en sammanfattning av IMF:s bedömning av den svenska ekonomin. Besöket ingår i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer, en så kallad artikel 4-konsultation.

En fullständig rapport kommer att publiceras på IMF:s webbplats senare under våren.

Laddar sidan