Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-12-23 | Nyheter Penningtvätt Bank

En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

Broschyren har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans med Finansinspektionen, Finanspolisen och Säkerhetspolisen. Samordningsfunktionens uppdrag är bland annat att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt att ge information till verksamhetsutövare.

Målet med att ta fram en broschyr till penningöverförare är både att bidra till en ökad förståelse för regelverket och att belysa några situationer som kan tyda på att penningöverförare utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De nationella riskbedömningarna av penningtvätt och finansiering av terrorism har bland annat uppmärksammat att det finns ett behov av ökad kunskap. Den senaste riskbedömningen, för 2020/2021, framhåller att riskmedvetenheten bedöms skilja sig markant mellan penningöverförare. Den konstaterar även att vissa penningöverförare är relativt små och att penningöverföringen många gånger endast är en sidotjänst. Detta medför att kunskapen om regelverket för penningtvätt blir lidande.

Just penningöverförare, tillsammans med bland annat valutaväxlare, har bedömts vara särskilt utsatta att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism bland annat med hänsyn till deras omfattande hantering av kontanter. Flera svenska myndigheter har observerat att aktörer inom organiserad brottslighet visar ett ökat intresse för kontantintensiva företag, valutaväxlare eller penningöverförare, till följd av en minskad kontantanvändning i samhället.

Broschyren, som finns på svenska och engelska, kommer att skickas till penningöverförare.