Nytt rapporteringsformat för ersättningspraxis och högavlönade

Svenska kreditinstitut och värdepappersbolag rapporterar årligen in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade till FI. Från och med rapporteringen med referensdag den 31 december 2020 ska ett nytt rapporteringsformat användas.

Det handlar om de uppgifter om ersättningspraxis (EBA/GL/2014/08) och högavlönade (EBA/GL/2014/07) som samlas in av FI och andra EU-länders tillsynsmyndigheter varje år.
Från och med referensdag 31 december 2020 ska rapporteringen följa ett nytt format som bygger på XBRL-taxonomin: version 3.0.1. Rapporteringen ska göras i euro (EUR).
I det nya ramverket för rapportering inkluderas även valideringsreglerna och datapunktsmodellen (DPM).

Rapporteringen av ersättningspraxis och högavlönade ska göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac. Rapportering i Excelformat är alltså inte längre möjligt för referensdag den 31 december 2020.

Uppgifter om ersättningspraxis (EBA/GL/2014/08) ska endast rapporteras av ett urval av kreditinstitut. För dessa kommer blanketten att finnas tillgänglig i det nya rapporteringssystemet.

Uppgifter om högavlönade (EBA/GL/2014/07) ska rapporteras av samtliga svenska kreditinstitut och vissa värdepappersbolag. För dessa kommer blanketten att finnas tillgänglig i det nya rapporteringssystemet. Om ett bolag saknar högavlönade ska en tom rapport lämnas in.

Med anledning av att FI byter rapporteringssystem kommer rapporteringen per referensdag den 31 december 2020 att vara möjlig redan från den 14 juni 2021. Rapporteringen ska vara FI tillhanda senast den 15 augusti 2021.

Det kommer också vara möjligt att testrapportera från den 14 juni 2021.

Laddar sidan