Bankernas bruttomarginal på bolån minskar

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån och vad det kostar dem att finansiera lånen (bruttomarginalen) minskade under det första kvartalet 2022. Vid utgången av det första kvartalet var bruttomarginalen 1,35 procent, jämfört med 1,45 procent vid slutet av det fjärde kvartalet.

– Även om bruttomarginalen på bolån minskade något under årets första kvartal finns fortfarande förhandlingsutrymme för dig som är bolånetagare, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Jämför vad du betalar på ditt bolån i dag med den ränta du kan få hos andra banker, och var beredd att byta bank. I en historisk jämförelse är marginalen fortfarande hög.

Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan.