FI vill se statistik över nekade betalkonton

Finansinspektionen ser allvarligt på klagomålen från konsumenter som nekas betalkonto och uppmanar nu bankerna att noggrant föra statistik över hur många som får problem att öppna konto. Detta för att få en tydligare bild av problemet och hitta lösningar.

– Avsaknaden av statistik är ett stort problem. I dag vet vi inte om de klagomål som når FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är toppen på ett isberg, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI.

Vid FI:s möte med bankerna 20 maj poängterade FI att det är viktigt att statistiken fångar in alla som ansöker om ett betalkonto oavsett om ansökan anses vara komplett. Viktigt är också statistik över hur många som är inne i ansökningsprocessen men som inte ännu fått sin ansökan färdigbehandlad, liksom hur många sammanlagt som får avslag.

Vid mötet framkom att det finns olika bilder om hur omfattande problemen med betalkonton är. Men en gemensam uppfattning var ändå att oavsett hur många som drabbas är detta en fråga att ta på stort allvar. Varje enskild konsument som nekas konto eller får sitt konto spärrat eller avslutat får omfattande problem att klara sin vardag. FI uppmanar därför bankerna att ta krafttag och prioritera den här frågan.

Laddar sidan