Swedish Financial Benchmark Facility får tillstånd som administratör av Stibor

Finansinspektionen ger Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) tillstånd att verka som administratör av referensräntan Stibor i enlighet med EU:s förordning om referensvärden (Benchmarkförordningen, BMR).

SFBF tillhandahåller referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate), som är ett kritiskt referensvärde enligt BMR.

Benchmarkförordningen, som började tillämpas 2018, införde bland annat krav på kontroll och övervakning samt dokumentation och transparens för administratörer. Förordningen innebar dessutom ett ökat ansvar för rapportörer av dataunderlag till administratörer och användare av referensvärden. Regelverket innebar också att SFBF behövde lämna in en ansökan om tillstånd för att få fortsätta vara administratör av Stibor enligt det nya regelverket senast årsskiftet 2021-2022.

Den 27 december 2021 lämnade SFBF in en sådan ansökan till FI. FI har efter prövning av ansökan fattat beslut om att medge ansökan.

Detta innebär att SFBF får fortsätta att tillhandahålla Stibor och att Stibor får fortsätta att användas.

Eftersom SFBF har fått tillstånd av FI, har SFBF lagts till i Esmas register över administratörer enligt BMR. I egenskap av behörig myndighet enligt BMR kommer FI att bedriva tillsyn över SFBF som auktoriserad administratör.