FI-analys 5: Makroekonomiska effekter av skuldkvotstak

I takt med att huspriserna har ökat har hushållens skulder i förhållande till deras inkomster – de så kallade skuldkvoterna – också ökat. Ett skuldkvotstak kan bromsa denna utveckling.

Samtidigt innebär en begränsning av lånemöjligheterna att hushållens konsumtion och den ekonomiska aktiviteten dämpas.

Vi studerar olika utformningar av ett skuldkvotstak och finner att de kan dämpa skuldernas utveckling. Samtidigt dämpas även konjunkturen. Ju fler som begränsas av skuldkvotstaket, desto mer dämpas både skulder och BNP.

Samtidigt gör ett skuldkvotstak hushållen mer motståndskraftiga mot störningar. Risken för och konsekvenserna av en framtida finansiell kris minskar därför, samtidigt som även vanliga konjunktursvängningar kan dämpas. Även här gäller att ju fler som begränsas av skuldkvotstaket, desto mindre blir risken för och konsekvenserna av en framtida finansiell kris.

Laddar sidan