Kvartal 4, 2012: Resultatet ökade i storbankerna

2012-12-31 | Rapporter Bank

Storbankernas räntenetto ökade under 2012 vilket även förbättrade rörelseresultat under året jämfört med 2011. Rörelseresultatet i storbankerna uppgick under 2012 till drygt 86 miljarder kronor.

Utlåningen ökade i samtliga bolagsgrupper under 2012 men för storbankerna, bostadsinstituten och de mindre kreditmarknadsbolagen var utlåningstillväxten lägre än 2011.

Inlåningen från allmänheten ökar i samtliga bolagsgrupper. I de mindre kreditmarknadsbolagen är inlåningstillväxten fortsatt hög och trenden med en fortsatt lägre inlåningstillväxt i storbankerna fortsätter.

Laddar sidan