Bankernas räntor och utlåning, kv 2:2013

2013-09-17 | Rapporter

Utvecklingen av marginalerna på nya bolån bromsade in i början av 2013 och marginalerna minskade under det andra kvartalet.

Både bankernas finansieringskostnad och utlåningsränta för nya bolån sjönk under kvartalet.

Utlåningen ökade till både hushåll och företag. Sedan början av 2013 syns vissa tecken på att bankerna lättat något på sina kreditvillkor till företag.

Laddar sidan