Bankernas räntor och utlåning, kv 3:2013

2013-12-05 | Rapporter Bank

FI redogör i denna rapport för bankernas anpassning till högre kapitaltäckningskrav och för effekterna för hushåll och icke-finansiella företag.

Beräkningarna visar att effekterna på utlåningsräntorna är små. FI:s kvartalsvisa redovisning av bankernas marginaler på bolån visar att marginalerna minskade något under det tredje kvartalet.

Laddar sidan