Försäkringsbarometern 1, 2013: Solvensen fortsatte att öka

2013-09-26 | Rapporter Försäkring

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras under första halvåret 2013.

Solvenskvoterna ökade för såväl livförsäkringsföretagen som för skadeförsäkringsföretagen. Inget företag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2013.

Även trafikljuskvoterna har fortsatt att öka under första halvåret 2013 – i både liv-och skadeförsäkringsföretagen. Kapitalbufferten fortsatte att öka samtidigt som kapitalkravet visade mindre förändringar.

FI bedömer dock läget som fortsatt osäkert och har därför fortsatt att begära in extra månadsvis rapportering av solvensuppgifter under andra halvåret 2013.

Laddar sidan