Kvartal 3, 2013: Högre vinst i alla bolagsgrupper

2013-12-02 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper redovisade ett högre rörelseresultat under det tredje kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet i storbankerna steg till drygt 23 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Tillväxttakten i storbankernas utlåning ökade och uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 2,2 procent. Storbankernas utlåningstillväxt till svenska hushåll var oförändrad under perioden och uppgick till 5,2 procent. Tillväxttakten i företagsutlåningen ökade något under perioden och uppgick till 0,5 procent.

Den totala inlåningstillväxten från svenska hushåll var något lägre under den senaste perioden. Tillväxttakten uppgick till 8,9 procent. Inlåningstillväxten från svenska hushåll är högst i de mindre kreditmarknadsbolagen.

Laddar sidan