Nationell rapport om penningtvätt lämnad till regeringen

2013-08-30 | Rapporter Penningtvätt

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.

Rapporten identifierar ett antal risker och områden som behöver åtgärdas i det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt. Rapportens ska ligga till grund för regeringens strategi för att bekämpa penningtvätt i Sverige.

Laddar sidan