Kreditmarknadsbarometern 1, 2014: Inlåningen ökar

2014-06-03 | Rapporter

Inlåningen från allmänheten ökade i samtliga bolagsgrupper. Vid utgången av det första kvartalet uppgick den årliga tillväxten i inlåningen till 9,4 procent.

Inlåningen från svenska hushåll ökade med 6,5 procent. I storbankerna var inlåningstillväxten betydligt högre än vad som redovisades för helåret 2013.

Vinsterna fortsatte att stiga under det första kvartalet och uppgick sammanlagt till 34,2 miljarder kronor i de redovisade bolagsgrupperna. Storbankernas resultat ökade till 24,6 miljarder kronor det första kvartalet 2014 vilket kan jämföras med 21,9 miljarder kronor för motsvarande kvartal 2013. Gruppen värdepappersbolag redovisade ett kraftigt stigande resultat och avkastningen på eget kapital uppgick till 40,1 procent.

Laddar sidan