Kreditmarknadsbarometern 2, 2014: Utlåningen till svenska företag ökar

2014-09-04 | Rapporter Bank

Storbankernas utlåning till allmänheten ökade med 5,5 procent, vilket är en oförändrad tillväxt. Storbankernas utlåning till svenska företag ökade med 4,2 procent, den största ökningen sedan 2011.

Utlåningen till allmänheten, från mindre kreditmarknadsbolag, fortsätter att öka och visar den högsta ökningstakten sedan 2011.

Inlåningen från svenska hushåll ökade i samtliga bolagsgrupper. Totalt uppgick inlåningen från svenska hushåll till 1 119 miljarder kronor. Inlåningen har ökat med 8,6 procent på ett år. I storbankerna uppgick inlåningen från svenska hushåll till 741 miljarder kronor vid slutet av det andra kvartalet.

Vinsterna i de redovisade bolagsgrupperna steg det andra kvartalet och uppgick till 35 miljarder kronor. Resultatet i storbankerna uppgick under det andra kvartalet till 24,2 miljarder kronor. Det är ett högre resultat än samma period föregående år.

Laddar sidan