Kreditmarknadsbarometern 4, 2013: Fortsatt ökande vinster

2014-03-21 | Rapporter

Vinsterna i de redovisade bolagsgrupperna fortsatte att stiga och uppgick under det fjärde kvartalet till 27 miljarder kronor. Totalt uppgick rörelseresultatet under 2013, i de redovisade bolagsgrupperna, till drygt 106 miljarder kronor.

Samtliga bolagsgrupper redovisade ett högre rörelseresultat under 2013 jämför med året innan. Rörelseresultatet i storbankerna uppgick under det fjärde kvartalet till drygt 23 miljarder kronor och totalt 91 miljarder kronor för helåret.

Den årliga tillväxttakten i utlåningen ökade och uppgick vid utgången av året till 3,3 procent i storbankerna. Storbankernas utlåningstillväxt till svenska hushåll ökade något under perioden och uppgick till 5,6 procent. Tillväxttaken i storbankernas företagsutlåning var oförändrad och uppgick till 0,5 procent.

Inlåningen från svenska hushåll ökade med 5,7 procent under 2013. Det är den lägsta tillväxttakten sedan 2010.

Laddar sidan