Nationell rapport om finansiering av terrorism lämnad till regeringen

2014-03-28 | Rapporter

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för finansiering av terrorism i Sverige till regeringen.

Rapporten identifierar ett antal risker och områden som behöver åtgärdas i det svenska systemet för att hindra finansiering av terrorism. Rapporten ska ligga till grund för regeringens strategi för att hindra finansiering av terrorism i Sverige.

Rapporten är del två i ett uppdrag från regeringen. Den första redovisades i rapporten "Penningtvätt: En nationell riskbedömning".

Laddar sidan