Redovisningstillsyn

2014-10-15 | Rapporter

FI ska se till att den svenska tillsynen av regelbunden finansiell information håller en hög och jämn kvalitet.

Det är viktigt att den regelbundna finansiella informationen från börsnoterade företag är korrekt så att marknaden kan bedöma om företagets verksamhet stämmer med verkligheten. Korrekt finansiell information ger välgrundade investerings­beslut och stärker förtroendet på värdepappersmarknaden.

FI ska också samordna tillsynen över finansiell information inom Sverige och med Europa. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, och FI konstaterar att kvaliteten på de finansiella rapporterna i Europa och Sverige stadigt förbättras, men att det finns utrymme för ytterligare förbättring.

Den svenska organisationen för redovisningstillsyn är unik inom EU. Denna rapport redogör för hur organisationen för redovisningstillsyn ser ut, nationellt och internationellt, och hur FI arbetar med den svenska redovisningstillsynen.

Laddar sidan