FI publicerar ny bankbarometer

FI presenterar i dag Bankbarometern, en ny rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. Barometern redovisar marknadsandelar för olika kategorier av bankföretag, utlåning, avkastning, nivå för problemlån med mera. Bankbarometern kommer fortsättningsvis att publiceras halvårsvis.

De svenska bankerna har sammantaget en stabil lönsamhetsnivå, konstaterar FI i sin nya Bankbarometer. Andelen problemlån är fortsatt låg, samtidigt som utlåningen ökar i alla segment.

Sedan 2014 har utlåningen till allmänheten ökat i alla segment, speciellt konsumtionskrediter. Storbankerna fortsätter att tappa marknadsandelar av utlåningen på den svenska marknaden till andra kategorier av banker.

Läs mer

Laddar sidan