Remissvar: Nordisk standard för revision i mindre företag

FI anser inte att Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden) är lämplig för något företag som står under FI:s tillsyn. Samtliga dessa företag kräver en heltäckande, tillförlitlig och enhetlig revisionsmetodik i enlighet med ISA.

Nordiska standarden medför en alltför principbaserad revisionsmetodik. Med möjlighet för revisorn att använda Nordiska standarden skulle det finnas risk för en inkonsekvent tillämpning av revisionsmetodiken. Revisorn bör fortsätta använda ISA i revisionen av företag som står under FI:s tillsyn och revisionskvaliteten bör därför vara densamma i alla revisioner av dessa företag.

Laddar sidan