Remissvar: Rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Finansinspektionen har svarat på ett förslag från Riksbanken om deras kommande föreskrifter om rapportering av värdepappersinnehav och konsekvensutredning.

FI delar Riksbankens syn om att det finns ett stort behov av en mer detaljerad statistik över svenska placerares värdepappersinnehav. Det möjliggör ett bättre analysunderlag och underbyggnad av framtida regelverk.

Laddar sidan