Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i Utdrag ur utkast till lagrådsremiss – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Vi har dock en del synpunkter.

Bland annat anser vi att ett bemyndigande behöver införas i lag som ger FI rätt att begära in information om betalkonton från betaltjänstleverantörer.

Laddar sidan