FI efterfrågar ytterligare analyser om utkontraktering för kontoförande institut

2017-07-05 | Remissvar Marknad

FI anser att såväl konsekvenserna av den föreslagna ändringen som eventuella följdändringar i övriga bestämmelser i kontoföringslagen behöver utredas närmare.

FI har fått möjlighet att yttra sig över Euroclear Swedens promemoria Ändring av bestämmelse om utkontraktering för kontoförande institut (dnr Fi2017/02245/V).

Som tillsynsmyndighet har FI ett stort intresse av att bestämmelserna om kontoförande institut är tydliga och utformade på ett sätt som bidrar till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende. FI anser att såväl konsekvenserna av den föreslagna ändringen som eventuella följdändringar i övriga bestämmelser i kontoföringslagen behöver utredas närmare.

Läs mer

Laddar sidan