Remissvar: Parlamentariska landsbygdskommittén – slutbetänkande (SOU 2017:1)

Utredningens bedömningar och förslag ligger i huvudsak utanför FI:s ansvarsområde. På punkten betalkonto vill FI dock ge vissa synpunkter.

FI anser det rimligt att, som utredningen föreslår, även företag och föreningar ska omfattas av rätten att öppna betalkonton. När det gäller kontantfrågorna anser FI att även om användningen av kontanter har minskat påtagligt på senare år, kommer kontanter sannolikt att finnas kvar och användas under överblickbar tid. Därmed är det ett samhällsintresse att kontanter distribueras och hanteras på ett sätt som är säkert
och effektivt och som motsvarar medborgarnas behov.

För att säkerställa detta krävs en lagstadgad skyldighet för någon eller några aktörer – offentliga eller privata – att se till att detta upprätthålls.

Läs mer

Laddar sidan