Remissvar om ekonomiska sanktioner mot terrorism

FI instämmer med utredningen att det är av vikt att verka för att minimera fördröjningen av sanktionsbeslut som är fattade av FN, men avstyrker utredningens förslag att utse FI till beslutande myndighet avseende interimistiska beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

Uppdraget bör ligga på en myndighet som i sin övriga verksamhet har uppgifter som kräver bemanning dygnet runt, året runt och därmed har en för det aktuella ändamålet tillräcklig beredskap. FI anser vidare att utredningen inte omhändertar flera av förslagets praktiska aspekter.

Läs mer

Laddar sidan